top of page

Privacy Policy

Propietat intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen a la web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat d’sosietat o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que:

La visita a la web és anònima. Tanmateix, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i facilitar l’ús de la web, s’analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants a la web i la seva freqüència d’utilització, mitjançant l’eina Google Analytics.

 

Compromisos

La Propietària es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

 

Cookies

La web utilitza cookies que queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari. Les cookies són petits arxius que el servidor envia als ordinadors dels usuaris però que no proporcionen cap informació de caràcter personal. El servidor on es troba allotjatda la web reconeix automàticament l’adreça IP dels ordinadors del client i/o usuari, el dia i l’hora en què s’estableix i finalitza la connexió, així com la informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades perquè es pugui comunicar. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè avisi de la presència de cookies. Igualment, l’usuari pot configurar el seu navegador de manera que no rebi aquestes cookies, ja que aquesta acció no impedirà que pugui accedir a la informació de la web. En qualsevol cas, l’accés a la web implica l’acceptació per part de l’usuari de les cookies indicades anteriorment i de qualsevol altra que, per raons tècniques, d’organització o de qualsevol altre tipus, pugui existir.

 

Polítiques d’ús

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús de la web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. L’usuari és l’únic responsable del contingut de les dades i la informació transmesa i emmagatzemada en els espais contractats o autoritzats no gestionats per la web, així com dels hiperenllaços, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que puguin afectar la propietat intel·lectual, drets de la personalitat, protecció de dades i qualsevol altre. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

 

Copyright

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la Propietària. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació andorrana a favor de la Propietària. La Propietària no permet, totalment ni parcial, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la descompilació sense el permís previ i per escrit. L’usuari només pot utilitzar el material que aparegui a la web per al seu ús personal i privat. Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. La Propietària vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. La Propietària podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda a la web, així com la seva configuració i presentació.

 

Acceptació

L’accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

 

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.

bottom of page